PÅ LAG MED GLAVA®

VI BYGGER VIDERE PÅ MER ENN 50 ÅR MED BLÅSEISOLERING - Blåseisolering av nybygg og etterisolering

Om oss

Blåseisolering Sør spesialiserer seg på blåseisolering av Glava blåseisolasjon. Vi er et firma med mye erfaring som bygger videre på mer enn 50 år med blåseisolering i Agder og Telemark. 

Tjenester

Vi utfører idag for det meste blåseisolering i nye boliger. Men fortsatt påtar vi oss etterisolering i eldre boliger uten eller med mangelfull isolasjon i vegger, tak og bjelkelag.

Galleri

Vi har i årenes løp blåseisolert alle typer bygningskonstruksjoner i nye boliger. Både store og små prosjekter. Og vi har etterisolert hundrevis av eldre hus med Glava blåseisolasjon.

Blåseisolering gjør byggeprosessen enklere

Blåseisolering er effektivt og ikke minst tidsbesparende. Det har vanligvis bedre fyllingsgrad enn tradisjonell isolering og produktene vi bruker fra Glava har beste Brannklasse (A1) På en bygningsplass gir det minimalt med avfalls håndtering, noe som bidrar til et godt miljø. Blåseisolering utført av profesjonelle aktører gir også like gode isolasjonsverdier som tradisjonell isolasjon.

Nybygg

I de senere år er det blitt mer og mer vanlig å gjøre bruk av blåseisolering i forbindelse med isolering av takkonstruksjoner og etasjeskille på nybygg. På nye hus spesielt i forbindelse med isolering av tak og bjelkelag opplever mange at det er blitt krevende å isolere tradisjonelt. Fordelen med blåseisolering er at utblåst isolasjon gir meget god tilslutning rundt takstolens gurter og staver samt tekniske installasjoner.

Etterisolering 

I eldre hus som er bygget før isolasjonsull for alvor ble tatt i bruk, er hulrommene i ytterveggene i de fleste tilfellene uten isolasjon. Det samme gjelder ofte også for gulv og tak. Luften i hulrommet sirkulerer fritt (konveksjon) og varmetransporten gjennom konstruksjonen blir stor. Dette sammen med de utettheter som ofte forekommer i konstruksjonen, fører til trekklignende forhold og kalde gulv. De fleste eldre hus er solide og velholdte og verdt å ta vare på, men i tillegg til vedlikeholdsutgiftene er det en kjensgjerning at de også har mye større fyringsutgifter enn nyere hus. Erfaring tilsier at kostnadene ved etterisolering blir innspart i løpet av 3 til 5 fyringssesonger.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere løsninger og tilbud.